ISLAM, DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS! – Brussel, lente 2017

Pour cette référence, Tempora a également participé aux services suivants:
Uncategorized

ISLAM, DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS! – Brussel, lente 2017

Deze reizende tentoonstelling, een van de grootste culturele projecten van Europa, moet vooral worden gezien als een burgerinitiatief in de context van moeilijke relaties tussen de Islam en Europa. Ze moet het begrip voor de Ander en voor de basis van de beschaving vergemakkelijken. Overtuigd dat angst de vijand is van een harmonieuze samenleving, zet zij kennis en begrip in om toenadering te bewerkstelligen.

Het parcours van de tentoonstelling onderstreept de sterke banden die de afgelopen 12 eeuwen tussen de Islam en Europa zijn gesmeed. De inhoud is complex maar het doel is simpel: we willen de Europeanen tonen dat de Islam ook hun geschiedenis is!

Islam, dit is ook onze geschiedenis draait rond één voornaamste boodschap: de aanwezigheid van moslims is in Europa al even oud als de Islam zelf. Soms is het groter, soms kleiner. De tentoonstelling toont niet alleen dat de Europese en islamitische beschavingen aan eenzelfde geestelijke en intellectuele stam zijn ontsproten (de erfenis van Abraham), maar ook dat hun contacten, hoe conflictueus ook, elkaar niettemin wederzijds hebben beïnvloed en verrijkt. Het gaat dus wel degelijk om een gedeelde geschiedenis, met telkens zowel positieve aspecten (contacten, artistieke inspiratie, wederzijdse invloeden) als negatieve (conflicten, grenzen, integratieproblemen).

Het parcours volgt vier tijdperken en drie erfenissen: de Arabische erfenis, die ons via het middeleeuwse Europa heeft bereikt, de Ottomaanse erfenis, de koloniale erfenis, Europa en de moslims van tegenwoordig.

De resoluut actuele scenografie voor een breed publiek verschaft een intellectuele en emotionele ervaring, met een combinatie van actuele en museumobjecten, historische en moderne kunstvoorwerpen, multimedia, decors, muziek en scenografische installaties.

Infos:

Opdrachtgever: Executive Agency Culture, Education et Audiovisual (EACEA)
Missies : Conceptie, Realisatie, Beheer, Communicarie et Reizende tentoonstellingen
Locatie: Espace Vanderborght, Schildknaapstraat 50 in 1000 Brussel 
Data : 15 september 2017 tem 28 januari 2018 
Talen :
 FR, NL, EN

TEMPOCASE:

Heeft u interesse om een module van de tentoonstelling ‘Islam, het is ook onze geschiedenis’ in uw instituut te gebruiken?

Contacteer Isabelle Benoît (Verantwoordelijke voor internationale ontwikkeling):
isabelle.benoit@tempora.be
+32 2 549 60 54

Voor meer info ovre de  TEMPOCASE

Foto’s: