Koncepcja, realizacja, promocja i zarządzanie

 

Tempora, belgijska firma specjalizująca się w koncepcji, realizacji, promocji i zarządzaniu wystaw (kulturalnych, merytorycznych, popularno-naukowych) oraz koncepcji produktów turystycznych.

 

Założona w 1998 roku przez Benoît Remiche, dyrektora zarządzającego i grupę De Boeck, głównego belgijskiego wydawnictwa publikacji szkolnych i uniwersyteckich, Tempora może się pochwalić wieloma realizacjami, w tym najbardziej znaczącymi belgijskimi wydarzeniami kulturalnymi ostatnich lat.

 

Filozofia naszych działań oparta jest o kilka następujących zasad :

  • poszanowanie miejsca i jego historii,
  • wyeksponowanie zbiorów i dziedzictwa,
  • zachowanie równowagi między elementami rozrywkowymi, estetyką, dążeniami nowatorskimi oraz ściśłe przestrzeganie naukowego charakteru przedsięwzięcia.

 

Działalność nasza opiera się o cztery zasadnicze kierunki :

 

  • studium wykonalności,
  • koncepcja,
  • promocja,
  • zarządzanie.

 

Nasz wkład do projektu :

  • wieloletnie doświadczenie w zakresie koncepcji stałych szlaków zwiedzania, wystaw czasowych i koncepcji produktów turystycznych,
  • międzynarodowe doświadczenie.